RegSim

Publisert

Velkommen til RegSim Helse Vest hjemmeside! Direktørmøtet i Helse Vest (HV) besluttet den 3. april 2017 at det skal etableres en regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening i Helse Vest, såkalt RegSim (sak 24/17). Helse Vest delegerte oppgaven å koordinere RegSim til Helse Stavanger HF som igjen delegerte oppdraget videre til stiftelsen SAFER, der […]