Om RegSim

Visjon

Økt pasientsikkerhet og trygghet på jobb

RegSim skal

 • Arbeide for at alle helseforetak skal ha velfungerende enheter for simulerings- og ferdighetstrening.
 • Knytte simulering og ferdighetstrening sammen i et regionalt nettverk
 • Overføre erfaringer mellom helseforetak
 • Utvikle kompetanse innen ferdighets- og simuleringstrening

Mål

 • Øke kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten
 • Utvikle og bruke hensiktmessig ferdighetstrening og simuleringsaktivitet
 • Kvalitetssikre de pedagogiske metodene som brukes

Oppgaver

 • Få oversikt over ferdighets- og simuleringsaktivitet i regionen
 • Behovskartlegging i foretakene for simulering, og anvendelse lokalt
 • Samordning av kursvirksomhet
 • Utveksle erfaringer, modeller, og pedagogikk
• Implementering i praksis
 • Koordinere kompetansebygging
 • Forankring i helseforetakene
 • Øke samarbeid i regionen
 • Gjøre hverandre gode!

RegSim-prosjektet har siden Juli 2017 arbeidet aktivt for at alle helseforetak i regionen skal ha fokus på utvikling av simulering og ferdighetstrening. Prosjektarbeidet er godt i gang, og her kan dere lese om mandatet til prosjektet; hva som allerede er utviklet og hva som er under planlegging:

Kontakt oss

Sigrun Anna Qvindesland Sigrun Anna Qvindesland

Prosjektleder RegSim / Undervisningsavd Helse Stavanger, saqv@sus.no

 

Pål Morten Mellemstrand-Paulsen
Pål Morten Mellemstrand-Paulsen

RegUT og RegSim koordinator Helse Stavanger, pal.morten.mellemstrand-paulsen@sus.no

 

Rolf BrattliKristine Randal Vikre

RegSim koordinator Helse Fonna, kristine.randal.vikre@helse-fonna.no

 

Jorunn Flaten Lyngset

RegSim koordinator Helse Stavanger, jorunn.flaten.lyngset@sus.no

 

Asgaut VisteAsgaut Viste

RegSim koordinator Helse Bergen, asgaut.viste@helse-bergen.no

 

Eirik Klykken Johnsen
Eirik Klykken Johnsen

RegSim koordinator Haraldsplass, eirik.klykken.johnsen@haraldsplass.no

 

Pål Andre Hegland

RegSim koordinator Helse Førde, Pal.Andre.Hegland@hvl.no

 

Christian Søreide
Christian Søreide

RegSim koordinator, christian.soreide@safer.net

 

Hilde Hetland
Hilde Hetland

RegSim koordinator SAFER, hilde.hetland@safer.net

 

 Solveig Gjertsen

RegSim/HelseVest, solveig.merete.gjertsen@sus.no