Om RegSim

HISTORIKK

I 2017 etablerte styret i Helse Vest et prosjekt for en regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening, RegSim (sak 24/17). Ansvaret for RegSim ble delegert til Helse Stavanger HF som igjen delegerte videre til sitt simuleringssenter, stiftelsen SAFER. Høsten 2019 bestemte styret i Helse Vest at RegSim skulle gå fra prosjekt til ordinær drift fra og med januar 2020 (referat regional fagdirektør møte 14.03.19, saksnr. 1/19).

Oppdragsdokument 2020-Helse-VEST-rhf

VISJON

Gjennom simulerings-basert trening øker kompetanse og kvalitet i helsetjenesten

ORGANISERING

RegSim består av lokale RegSim koordinatorer fra de fem helseforetakene i HV og en koordinerende stab på SAFER, med en ansvarlig leder fra Helse Stavanger. Dette danner et økt samarbeid i regionen for felles utveksling, utvikling og koordinering av simulerings-baserte aktiviteter. RegSim rapporterer til styringsgruppen i Helse Vest.
RegSim Vest er den regionale koordinerende enheten for ferdighetstrening og simulering. Dette innebærer at RegSim:

1. Veileder og støtter helseforetakene i etablering av infrastruktur og system for simulering og ferdighetstrening.
2. Utvikler simuleringskompetanse slik at simulering og ferdighetstrening blir utført med høy kvalitet.
3. Kartlegger og rapporterer om ferdighets- og simuleringstrening i regionen.
4. Sørger for utveksling og deling av kunnskap og erfaring på tvers av foretakene i HV.
5. Standardiserer opplæring og utdanningsaktiviteter som kan styrke og forene fagmiljøene.
6. Bidrar til monitorering, evaluering og forskning i forbindelse med ferdighets- og simuleringstrening i hvert enkelt HF.
7. Samarbeider med andre enheter og nettverk for å bygge helhetlige lærings- og kompetanseløp (f.eks. RegUT, e-læringsteam, osv.)
8. Samarbeider med akademiske institusjoner og andre relevante aktører.
9. Er en aktiv deltaker og pådriver i nasjonale og internasjonale nettverk for simulering og ferdighetstrening.

Kontakt oss

Sigrun Anna Qvindesland Sigrun Anna Qvindesland

Leder RegSim  Helse Stavanger, saqv@sus.no

 

Pål Morten Mellemstrand-Paulsen
Pål Morten Mellemstrand-Paulsen

RegUT og RegSim koordinator Helse Stavanger, pal.morten.mellemstrand-paulsen@sus.no

 

Sigrid Steinnes

Ferdighetssenterkoordinator RegSim Helse Stavanger, sigrid.steinnes@sus.no

 

Kristine Randal Vikre

RegSim koordinator Helse Fonna, kristine.randal.vikre@helse-fonna.no

 

  Martin Johan Anders Johansson

RegSim koordinator Helse Stavanger, martin.johan.anders.johansson@sus.no

 

Christian Førsvoll

RegSim koordinator Helse Bergen, christian.forsvoll@helse-bergen.no

 

Eirik Klykken Johnsen
Eirik Klykken Johnsen

RegSim koordinator Haraldsplass, eirik.klykken.johnsen@haraldsplass.no

 

Pål Andre Hegland

RegSim koordinator Helse Førde, Pal.Andre.Hegland@hvl.no

 

Christian Søreide
Christian Søreide

RegSim koordinator, christian.soreide@safer.net

 

Hilde Hetland
Hilde Hetland

RegSim koordinator SAFER, hilde.hetland@safer.net

 

 Solveig Gjertsen

RegSim/HelseVest, solveig.merete.gjertsen@sus.no