In situ team trening seminar

Planlegges nytt møte i Bergen Høsten 2020

Kom og møtt dine kollegaer på tvers av foretakene som driver med teamtrening!
– Bygge nettverk
– Faglig påfyll om in situ simulering
– Forene fagmiljøene i simulering

Målgruppe
De som organiserer og gjennomfører in situ teamtrening for hjerneslagteam, kritisk syke barn team, kritisk syke voksen team (MAT/MIT/post/mottak), traumeteam, dårlig nyfødt/fødende, neonatale team, hjertestansteam, TMA-psykiatri, AMK/ambulansen mm.

Hva?
In situ simulering handler om å trene der du jobber klinisk, i ekte omgivelser, med ekte utstyr, kasuistikker mm, for å lære sammen, forbedre systemene og pasientsikkerhet. Helse Vest foretakene har mange team til felles, og mange som driver med in situ simulering regelmessig.