Fagstoff

Publikasjoner

Medarbeiderne i RegSim prøver å holde seg oppdatert på faglitteratur og det som rører seg i simuleringsmiljøet.

Klikk her for å finne artikkeloversikt sortert etter nøkkelord.

Har du lest noe som er av interesse og nytte for dine simuleringskolleger? Bruk dette verktøyet for å dele:

Samarbeidspartnere

Offentlige dokumenter

Fra nyhetene

Podcasts

 

Nyttige lenker