Velkommen til RegSim Helse Vest hjemmeside!

Direktørmøtet i Helse Vest (HV) besluttet den 3. april 2017 at det skal etableres en regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening i Helse Vest, såkalt RegSim (sak 24/17). Helse Vest delegerte oppgaven å koordinere RegSim til Helse Stavanger HF, som igjen delegerte oppdraget videre til stiftelsen SAFER, der Helse Stavanger HF er en stifterne. Prosjektperioden varer fra juli 2017-desember 2019.

Gjennom samarbeid og nettverk med kolleger, vil vi støtte og utvikle en delingskultur for kompetanseutvikling og kvalitetsforbedring i helsevesenet.

Last ned RegSim Årsrapport 2018